Om Møltrup

Ude mod vest - lidt udenfor Herning, i nærheden af Vildbjerg– ligger en gammel, hvidkalket herregård fra 1700-tallet. Der er springvand og stynede lindetræer på gårdspladsen - flotte og velholdte avlsbygninger omkring en stilfuld, 3-længet hovedbygning.

I bygningerne og de omkringliggende boliger er der omkring 15.500 m2 etagemeter under tag, og til herregårdens drift hører desuden ca. 165 ha. jord med landbrug, gartneri, skov og eng...! Der er omkring 70 malkekøer, en flok frilandsgrise – og da en gammel, dansk herregård bør have nogle heste, er der naturligvis også et par heste på marken.

Heste

Men at det er ikke en helt almindelig herregård afsløres, så snart man får øje på de mange værkstedslokaler, en stor værelsesfløj– og en flot bygning med et beskyttet bofællesskab. Stedet hedder Møltrup Optagelseshjem, og der er absolut ikke tale om en almindelig herregård.

Her har en ganske ualmindelig, privat stiftelse med rødder i den danske folkekirke og det sociale, folkelige liv i Danmark haft til huse siden 1912, og her har dagligt omkring 117 hjemløse mænd deres bosted – deres hjem!

På Møltrup Optagelseshjem er det helt afgørende, at man ønsker at skabe rammerne om et hjem i ordets egentlige forstand for de personer, som har valgt at bo på stedet for en kortere eller længere periode. Vores dør står altid åben for mænd, som på den ene eller anden måde er kommet på livets skyggeside på grund af sociale problemer, misbrug eller ensomhed – og mellem 250 og 300 mænd benytter sig hvert år af dette tilbud.

Krumtappen i den måde, hvorpå man arbejder på Møltrup, er fællesskabet omkring stedet. Som beboer på Møltrup Optagelseshjem forpligtes man til at tage medansvar for den daglige drift af fællesskabet – i et forsøg på at få beboerne til at føle sig så meget hjemme på stedet – at de gør Møltrup til ”deres eget” - til deres hjem!

 

Ingen behandlingsplan, men meningsfuld hverdag

På Møltrup Optagelseshjem bliver man ikke ”behandlet”!
Jo, har man fået et par skrammer hjælper sygeplejersken naturligvis med plaster og et par hovedpinepiller, men ellers består 'medicinen' mest af, at vise beboerne respekt som medmennesker og give dem en oplevelse af at være til gavn - at der er brug for alle hver eneste dag.

Alle skal opleve en meningsfuld hverdag gennem det forpligtende arbejdsfællesskab, der eksisterer omkring herregården og dens drift – på marken, i skoven, i staldene, i køkkenet, i gartneriet, i parken, med rengøring og vedligeholdelse af bygningerne, på værkstederne omkring de omfattende produktionsaktiviteter.

Her fremstilles der bl.a. éngangspaller, samles smykkeæsker, udskæres emballagefolier og en lang række andre produkter til industrivirksomheder. Desuden fremstilles pejsebrænde og saves gavntømmer. På vort slagteri forarbejdes egne kødvarer, som sælges i gårdbutikken og i den rullende butik, ligesom der serveres i vores café. Og der er altid nok at tage fat på hver eneste dag! – Og det i sig selv skal gerne bidrage til et meningsfuldt fundament for den enkeltes hverdag, som hver enkelt kan anvende som et ståsted for at komme videre i livet.

 

Fra få dage til resten af livet

Nogle få beboere bliver kun på Møltrup Optagelseshjem en kort periode – nogle dage eller uger, imens de får hjælp til at komme ”ovenpå” igen. En væsentlig forudsætning for at kunne føle sig hjemme på stedet er, at man kan leve under (- eller endnu bedre: befinde sig godt med!) den ”husorden” og det regelsæt, som er gældende på Møltrup Optagelseshjem. Her til hører bl.a. accept af det kristne grundlag, som stedet drives på - en accept af arbejdskravet og en accept af, at stedet skal være fri for alkohol, spiritus og rusmidler af enhver art.

En stor del af beboerne falder til og bliver på stedet i nogle måneder, og nogle beboere bliver på Møltrup Optagelseshjem endnu længere – og ender måske med at blive båret derfra til det særlige hjørne af Timring Kirkegård, hvor ”Møltrups Sønner” ligger begravet.

 

Boformen

Lige siden starten af Møltrup Optagelseshjem i 1912 har det været et særkende for stedet, at beboerne skulle vises så megen respekt, at hver enkelt beboer skulle have sit eget lille værelse. I et par store soverumsbygninger bor omkring halvdelen af beboerne dør om dør, hvor nogle har fælles bade- og toiletfaciliteter. Beboerne her indtager oftest dagens 3 hovedmåltider sammen i hjemmets fælles spisestue. Den anden halvdel af beboerne bor i såkaldte ”udslusningsboliger”, som består af små klubværelser eller bofællesskaber med fælles køkken- og bade/toiletfaciliteter. De fleste af beboerne i ”udslusningsboligerne” står selv for deres madlavning.

I bofællesskabet ”Lindely” bor de 10 beboere, som er kommunalt visiteret, ud fra en individuel vurdering af den enkeltes støtte-/plejebehov i hverdagen.

 

Økonomi

Alle beboere betaler for deres ophold på Møltrup Optagelseshjem. Prisen for kost og logi ligger på ca. 4.500 kr. pr. måned. Beboerne betaler for opholdet af deres pension, kontanthjælp eller dagpenge fra deres fagforening. Beboerne må ikke modtage egentlig løn for deres arbejdsindsats, men de modtager lidt lommepenge, som kan være en hjælp til en ekstra pose kaffe eller en pakke tobak.

 

Mange kommer videre

Navnligt den yngre aldersgruppe af beboere støttes og hjælpes i vid udstrækning ud i det omgivende samfund igen, når man er enige om, at ”isen kan bære” – til et arbejde på en lokalvirksomhed eller måske i gang med en uddannelse. Det sker også at en beboer flytter til en lejlighed uden for hjemmet og fortsætter med at have sit daglige arbejde på stedet. For de lidt ældre beboeres vedkommende vælger en del at gøre Møltrup Optagelseshjem til deres hjem for altid.

 

Stor egenindsats

Den årlige omsætning på Møltrup Optagelseshjem ligger på ca. 26 mio. kr. Her af skaffer beboerne gennem deres opholdsbetaling og arbejdsindsats i hverdagen cirka 2/3, og det er ganske enestående!
Det er derfor ikke uden grund, at beboerne med en vis stolthed kan påstå, at de selv er med til at drive stedet– også økonomisk! Den sidste 1/3 af stedets indtægter finansieres af staten. Der er omkring 50 fastansatte på Møltrup Optagelseshjem.

 

Stort folkeligt bagland

Hvert år besøges Møltrup Optagelseshjem af tusindvis af gæster, som ønsker at stifte nærmere bekendtskab med dette enestående hjem. Den anden søndag i juni måned besøges stedet hvert år af mellem 2.000 og 4.000 gæster til det traditionsrige ”Sommermøde”, hvor hele området syder af aktivitet en hel eftermiddag.

En årlig uge i august med et gedigent højskole-program er også med til at styrke forbindelsen til det folkelige bagland. Desuden finder omkring 3.000 gæster i løbet af året forbi Møltrup Optagelseshjem i form af større eller mindre grupper fra foreninger, institutioner og virksomheder, som i forvejen har aftalt besøget med stedets ledelse.

 

Støttefonden: Gaver, arv og testamente

Vi er meget taknemlige for, at Møltrups Støttefond årligt modtager afgørende beløb i form af små og store gaver fra en bred kreds. Det være sig enkeltpersoner, høstofre fra kirker, testamentarisk arv etc. Der modtages hvert år også meget pænt brugt tøj og mange gedigne, brugte møbler til den omfattende ”genbrugsvirksomhed”, som bidrager til hjemmets indretning, beboernes værelser/lejligheder - eller bliver solgt i Møltrups genbrugsbutik. Enkelte effekter sendes videre til relevant nødhjælp.

Mange af de personer, som besøger Møltrup Optagelseshjem i løbet af året, tegner sig som personligt støttemedlem af ”Støttefonden for Møltrup Optagelseshjem”. Ved indbetaling af 50 kr. eller mere til støttefonden enten via bank: 7670-0001093702, giro: 733 1800 eller MobilePay 90703 (husk at oplyse navn og adresse) bliver man optaget i kartoteket over hjemmets støttemedlemmer, der hvert år ved juletid modtager Møltrups årsskrift: Meddelelser fra Møltrup Optagelseshjem. Det kalder vi det lille skrift, som hvert år lige siden Møltrup Optagelseshjems grundlæggelse i 1912, er blevet udgivet og sendt til alle, der ønsker at følge med i og støtte arbejdet på hjemmet.

Vi har udarbejdet en lille folder til hjælp ved oprettelse af testamente. Denne kan bestilles på tlf. 9713 1800 eller hentes her. Møltrups medarbejdere er gerne behjælpelige ved oprettelse af testamente. Spørg evt. efter viceforstander Asger Borg.

På forhånd tak for enhver støtte.

Bliv en del fællesskabet

Hvis du også ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet på Møltrup, så er du altid velkommen til at kontakte os.