gårdbutikken Møltrup

I Gårdbutikken Møltrup vil du opleve et stort udvalg af diverse specialiteter, udskæringer, røgvarer, smagsprøver og andre specialvarer fra Herregården.

Dyrene, som opdrættes efter frilandskonceptet på Møltrup, bliver efter slagtning forædlet til de lækreste specialvarer i gårdens pølsemageri. Der arbejdes ud fra håndværksmæssige traditioner og med kvalitet i højsædet.

Møltrups eget køkken leverer også lækre produkter til Gårdbutikken, fx marmelade, brød, kager, småkager, supper, etc.


ÅBNINGSTIDER

torsdag
13:00  -  17:00
fredag
13:00  -  17:00
Lørdag
10:00  -  13:00

telefontider

man - Onsdag
10:00  -  14:00
TORS - freDAG
10:00  -  17:00
gaardbutikken@moltrup.dk
Facebook
ring til slagteren 9992 9829

gode tilbud fra slagteren

Her ser du 3 af vores mest solgte varer fra Gårdbutikken Møltrup.

Kødet fra slagteren på Møltrup

Møltrups dyr opdrættes i gode velfærdsstalde og fodres med kvalitetsfoder.
Desuden vægtes det, at dyrene har god plads og får masser af frisk luft.

GRIS

Der opdrættes også grise til Herregårdens Madbutik Møltrup. Oprindelig gik grisene på en mark med en velstrøet hytte, hvor de kunne holde varmen om vinteren.  

Dette gav en helt uforlignelig kødkvalitet. Desværre har vi af miljømæssige årsager ikke mulighed for den helt samme produktionsform længere. For at bibeholde kvaliteten har vi i foråret 2016 opført en naturstald.

”Når grisene ikke kan komme på marken, må vi have marken ind til grisene”. Derfor består hver grisest af tre afdelinger. 1. En velstrøet hytte, hvor pladsen kan justeres efter antal grise og grisenes størrelse. Her hviler de og kan holde sig varme. 2. Et roderum med jordtilførsel. Her roder de i jorden med trynen.  Det kan de godt lide. 3. Et ”udeareal” med masser af plads. Udenfor har de også et ”toilet” med rigelig plads til griseri. Sådan forener vi dyrevelfærd, miljøhensyn og høj kødkvalitet.

OKSE

I Møltrups stalde har vi en malkekvægsbesætning bestående af ca. 75 malkekøer  plus opdræt. Køerne er af racen Dansk Holstein, og de yder hver ca. 11.500 kg mælk om året. Køerne malkes med malkerobot.

For løbende udskiftning af besætningen er der årligt brug for ca. 25–30 kvier, som er ca. 24 mdr., når de kælver første gang. Dvs. vi har ca. 60 Dansk Holstein-kvier.

Hver ko kælver gennemsnitligt en gang om året, dvs. vi får ca. 75 kalve, hvoraf de 60 er renracede Dansk Holstein, og de resterende 15 er krydsninger med Dansk Blåkvæg.

Alle tyrekalve sælges til en landmand, som opdrætter slagtekalve. De renracede kvier indgår i malkekvægsbesætningen, mens krydsningerne opfedes til slagtning og salg i Gårdbutikken Møltrup.

Bedriften har modtaget tilskud til pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Den europæiske landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

kontrolrapport

Se Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport her:

Se Smiley kontrol rapport

Hvem driver Gårdbutikken Møltrup

Det gør Møltrup Optagelseshjem. Hjemmet ligger langt ude mod vest, der hvor der er højt til himlen. Møltrup er en smuk gammel, hvidkalket herregård fra 1700-tallet. Der er springvand og stynede lindetræer på gårdspladsen, flotte og velholdte avlsbygninger omkring en stilfuld, 3-længet hovedbygning.

Optagelseshjemmet har haft sit virke på Møltrup i over 100 år, så der er absolut ikke tale om en almindelig herregård. Gården danner rammen om en helt almindelig arbejdsom hverdag for alle beboere og ansatte på gården. Her bor hjemløse mænd i alle aldre, der ønsker at leve i et alkohol- og stoffrit miljø. Her finder de hjælp til at tage livet op på ny.

I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag, og betragter sig selv som en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde. Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads. Møltrup Optagleseshjem driver også andre socialøkonomiske projekter i det midtjyske samt en bred vifte af produktioner og ydelser.

Læs mere om møltrup

Bliv en del fællesskabet

Hvis du også ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet på Møltrup, så er du altid velkommen til at kontakte os.