Ledige Stillinger

KOORDINATOR TIL BESKYTTET BOFORM (LINDELY)

Brænder du for at give mennesker en chance for at tage livet op på ny? Har du overblik, kan tage ansvar og har du mod på at gå foran? Er du optaget af respekt for medmennesket, at skabe hjemlighed, faglig stolthed og af at få teamsamarbejde til at fungere? Formår du at holde hovedet koldt og dit eget nervesystem i ro i en hverdag med komplekse problemstillinger? Så kan du blive en af hverdagens helte hos os.

OM MØLTRUP

Møltrup Optagelseshjem, der ligger midt mellem Herning og Holstebro, er et hjem for 113 hjemløse mænd, der ønsker at leve i et rusfrit miljø. Det er et hjem, hvor mænd - der er kommet på livets skyggeside og som i kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv - kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Møltrup ser sig selv som en del af folkekirkens diakonale arbejde.

Møltrup er et dannelsesrum, hvor vi arbejder målrettet for at mændene:

 • oplever en meningsfuld hverdag gennem det forpligtende arbejdsfællesskab, der eksisterer omkring gården og dens mange små virksomheder.
 • oplever et fritidsliv med mange muligheder, som er meningsgivende sammen med nogen og om noget.
 • har noget at håbe på og får modet til at handle.
 • opnår større indsigt i eget liv og med egen myndighed kan indgå i det omgivne samfund.

OM LINDELY

Møltrup driver i samarbejde med Herning Kommune en SEL §108-boform, hvor der er plads til 10 beboere. Målgruppen er beboere, der har brug for støtte pga. fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Det er Herning Kommune og Møltrup, der står for visitationen til disse pladser.

Beboerne er kendetegnede ved en eller flere af nedenstående:

 • Har en funktionsnedsættelse, der er af indgribende karakter i hverdagslivet
 • Har behov for støtte til at tage initiativ, planlægge og udføre dagligdags opgaver
 • Har vanskeligt ved at overskue konsekvens af egne valg og handlinger
 • Er udfordret på at forstå sociale sammenhænge og har en afvigende adfærd
 • Har hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Har kommunikative begrænsninger
 • Har behov for kontinuerlig støtte og vished om, at der er personale til rådighed
 • Beboerne er også meget andet end ovenstående! Fx deltager mange i arbejdsfællesskabet på Møltrup og indgår alle i dagligdagens opgaver i huset.

 

VI SØGER  

en medarbejder (35-37 timer/uge) med pædagogisk, socialpsykiatrisk, sundhedsfaglig eller anden relevant uddannelse og erfaring.

Stillingen vil komme til at fordele sig ca. således:

 • 75% pædagogisk/sundhedsfaglig støtte (heraf må påregnes tid i aften- og weekendvagt svarende til ca. 15% af stillingen)
 • 25% koordinator/teamledelse i samarbejde med nærmeste leder.

§108-indsatsen vil have til formål kontinuerligt (og i dialog medhusets beboere og kolleger) at:

 • stabilisere og vedligeholde beboeres kompetencer med fokus på individuelt tilpasset og fagligt kvalificeret støtte, hvor kontakt, relation, livskvalitet og respekt for det levede liv er i højsædet.
 • Værne om den sundhedsfaglige indsats i samarbejde, dels med Møltrups sundhedsfaglige medarbejdere, dels med eksterne samarbejdspartnere (lægehus, sygehus, hjemmesygepleje etc.)
 • sikre oplevelsen af hjemlighed i huset

Det er en fordel, at du:

 • har en pædagogisk/ ergoterapeutisk/ sundhedsfaglig (eller anden fagligrelevant) uddannelse og erfaring, og at du er i stand til at omsætte dinfaglige viden til almen praksis både selvstændigt og i et teamsamarbejde.
 • fagligt såvel som menneskeligt har noget på hjerte
 • er nysgerrig og reflekterende over egen og kollegers praksis og kan givekonstruktiv feedback.
 • tager ansvar for et godt kollegialt fællesskab – både fagligt og socialt.
 • har overblik og henter energi i mødet med mennesker – og kan omstille digfra det uforudsigelige og krævende til det mere rutineprægede.
 • har et roligt kropssprog - også i forbindelse med grænsesøgende adfærd.
 • har kendskab til ’Motivational Interviewing’.
 • har lyst til at arbejde på et idébåret sted som Møltrup.

PRAKTISKE DETALJER

Stillingen ønskes besat senest 1. august 2024.

Uddybende beskrivelse af stillingen kan fås ved henvendelse til souschef Kirsten Ørskov kio@moltrup.dk eller tlf. 97131800.

Ansøgningen, hvor du – ud over en præsentation af dig selv - forventes at reflektere over ovenstående beskrivelse, sendes til sikkermail job@moltrup.dk eller til Møltrup Optagelseshjem, Møltrupvej 70, 7480 Vildbjerg, senest onsdag 19. juni kl. 12. Vi planlægger ansættelsessamtaler tirsdag 25. juni.

Vi håndterer og opbevarer ansøgninger iht. persondataforordningen og destruerer dem efter tre mdr. fra ansøgningsdato.

 

PEDEL

Brænder du for at give mennesker en chance for at tage livet op på ny? Har du overblik og kan tage ansvar? Er du optaget af respekt for medmennesket og et godt kollegaskab? Formår du at holde hovedet koldt og dit eget nervesystem i ro i en hverdag med mange og komplekse problemstillinger? Så kan du blive en af hverdagens helte hos os.

OM MØLTRUP

Møltrup Optagelseshjem, der ligger midt mellem Herning og Holstebro, er et hjem for 113 hjemløse mænd, der ønsker at leve i et rusfrit miljø. Det er et hjem, hvor mænd - der er kommet på livets skyggeside og som i kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv - kan finde hjælp til at tage livet op på ny. Møltrup ser sig selv som en del af folkekirkens diakonale arbejde.

Møltrup er et dannelsesrum, hvor vi arbejder målrettet for at mændene:

 • oplever en meningsfuld hverdag gennem det forpligtende arbejdsfællesskab, der eksisterer omkring gården og dens mange små virksomheder.
 • oplever et fritidsliv med mange muligheder, som er meningsgivende sammen med nogen og om noget.
 • har noget at håbe på og får modet til at handle.
 • opnår større indsigt i eget liv og med egen myndighed kan indgå i det omgivne samfund.

 

OM DIG     

Du har en relevant håndværksmæssig uddannelse og har gerne nogle års erfaring.

 • Du har erfaring/ uddannelse inden for det pædagogiske område, fx gennem job eller frivilligt arbejde.
 • Du er interesseret i en ansættelse på 37 timer/uge
 • Du trives med et arbejde med mange bolde i luften, mange kolleger der lige har noget, der skal gøres, og at der dagligt skal prioriteres i dagens opgaver
 • Du bidrager positivt ind et stærkt, seriøst og godt team bestående af få nære kolleger og 50 øvrige.
 • Du besidder et indre ’drive’, møder dit medmenneske i øjenhøjde og indgyder bådetillid og respekt.
 • Du er nysgerrig og reflekterende over egen og kollegers praksis og kan give konstruktiv feedback.
 • Du er indstillet på at indgå i beboernært vagtarbejde på Møltrup aften og weekend.
 • Du har lyst til at arbejde på et idébåret sted som Møltrup.

PRAKTISKE DETALJER

Stillingen ønskes besat senest 1. september 2024, gerne før.

Uddybende beskrivelse af stillingen kan fås ved henvendelse til viceforstander Asger Borg på asger@moltrup.dk eller tlf. 9713 1800.

Ansøgningen, hvor du bedes præsentere dig selv, sendes til sikkermail job@moltrup.dk, senest søndag 23. juni. Vi håndterer og opbevarer ansøgninger iht. persondataforordningen og destruerer dem efter tre mdr. fra ansøgningsdato.

køkkenfaglig medarbejder

Café Møltrup søger køkkenfaglig medarbejder

Brænder du for at lave mad fra bunden, at være i et sprudlende miljø, hvor det handler om mennesker, og mad der giver mening? Har du overblik og kan tage ansvar? Er du optaget af respekt for medmennesket og et godt kollegaskab? Formår du at holde hovedet koldt og dit eget nervesystem i ro i en hverdag med mange og komplekse opgaver? Så kan du blive en af hverdagens helte hos os.

OM OS

 • Café Møltrup, der ligger i Vildbjerg (midt mellem Herning og Holstebro), er en helt almindelig og samtidig ganske særlig café.
 • På Café Møltrup laver vi kvalitetsmad fra bunden, hvor en stor del af vores råvarer kommer fra Møltrup Optagelseshjems egne dyr og slagteri. Møltrup Optagelseshjem er et hjem for 113 hjemløse mænd, der ønsker at leve i et rusfrit miljø. Det er et     hjem, hvor mænd - der er kommet på livets skyggeside og som i kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv - kan finde hjælp til at tage livet op på ny.
 • Nogle af mændene fra Møltrup er med til at drive caféen, og derudover er der ansat en daglig leder og en skøn flok medarbejdere, der alle er på nedsat tid.

OM DIG

 • Du brænder for køkken- og caféarbejde.
 • Du har lyst til at arbejde sammen med Møltrups beboere og har blik for, at de får en god dag.
 • Du har køkkenfaglig erfaring og gerne en køkkenfaglig uddannelse.
 • Du er interesseret i en ansættelse på 25-37 timer/uge.
 • Du trives med et arbejde, hvor det ind imellem går stærkt.
 • Du er indforstået med, at der i jobbet indgår aften- og lørdagsarbejde.
 • Du har lyst til at arbejde på et idébåret sted som Møltrup.

PRAKTISKE DETALJER

Stillingen ønskes besat senest 1. august 2024.

Uddybende beskrivelse af stillingen kan fås ved henvendelse til viceforstander Asger Borg på asger@moltrup.dk eller tlf. 9713 1800.

Ansøgningen, hvor du bedes præsentere dig selv, sendes til sikkermail job@moltrup.dk, senest søndag 16. juni. Vi håndterer og opbevarer ansøgninger iht. persondataforordningen og destruerer dem efter tre mdr. fra ansøgningsdato.

Bliv en del fællesskabet

Hvis du også ønsker at blive en del af arbejdsfællesskabet på Møltrup, så er du altid velkommen til at kontakte os.